Cotton glove

  • Cotton gloves /working /garden gloves

    Mga guwantes na cotton / guwantes sa trabaho / hardin

    Ang mga guwantes ay gawa sa iba't ibang mga materyales.Mahalagang malaman kung anong uri ng proteksyon ang maaaring ibigay ng bawat uri ng guwantes.Ang paggamit ng maling guwantes ay maaaring magdulot ng pinsala.Ang mga cotton gloves ay maaaring sumipsip ng mapanganib na kemikal na nagiging sanhi ng pagkasunog ng balat.Ang paggamit ng tamang guwantes ay nakakabawas sa mga panganib sa lugar ng trabaho.Responsibilidad ng employer na tukuyin kung gaano katagal maaaring magsuot ng guwantes at kung magagamit muli ang mga ito.Gayunpaman, dapat ipaalam ng empleyado sa employer kung sa tingin nila ay dapat palitan ang kanilang guwantes....