Ear Plug

  • Ear plug/ ear protection for heavy industry

    Ear plug/ear protection para sa mabigat na industriya

    Ang earplug ay isang device na ipinapasok sa ear canal upang protektahan ang mga tainga ng gumagamit mula sa malalakas na ingay, pagpasok ng tubig, mga banyagang katawan, alikabok o sobrang hangin.Dahil binabawasan ng mga ito ang volume ng tunog, kadalasang ginagamit ang mga earplug upang makatulong na maiwasan ang pagkawala ng pandinig at ingay sa tainga (ringing ng mga tainga).Kung saan man may ingay, kailangan ng earplug.Ang paggamit ng earplug ay epektibo sa pagpigil sa pansamantalang pagkawala ng pandinig na dulot ng pagkakalantad sa malakas na musika (average na 100 A-weighted decibels) sa loob ng ilang oras...